Revni

Ki jan yo kalkile revni an nan envestisman fim?

(1) Apre yo fin lage fim nan, tout resi bwat biwo yo dwe anrejistre nan sistèm tikè elektwonik la, epi done yo dwe rezime inifòm nan Biwo Fon Espesyal nan endistri fim Lachin. Done estatistik Biwo Fon Espesyal la dwe ... itilize kòm baz pou pataje kont yo ant pati yo. Premye a tout, yon taks biznis espesyal nan 3.3% ak yon fon espesyal nan 5% dwe peye pou tout revni fim.Rès 91.7 pousan an te konsidere kòm yon "biwo bwat distribyab."

(2) Nan biwo bwat la ki ka divize an kont, sinema ap kenbe 57%, ak Lachin Film Digital ap kenbe 1-3% pou frè ajans distribisyon yo.Rès 40-42% yo ale nan pwodiktè ak distribitè fim nan. Distribitè nan fim nan ap chaje 5 a 15 pousan nan biwo nan bwat ki fè pati distribitè nan fim nan kòm frè ajans distribisyon an. Sa vle di, se 2-6% nan biwo nan bwat distribye itilize kòm frè ajans distribisyon.

(3) Nan anpil ka, distribitè a peye davans pou pwomosyon ak distribisyon fim nan, nan ka sa a, distribitè a ap chaje 12-20% nan frè distribisyon ajans lan.Si konpayi a pwomèt li pral bay garanti, racha, akont pwodiksyon depans, elatriye, pi wo frè ajans distribisyon yo pral chaje.

(4) Fòmil resi bwat biwo yo rekipere pa pwodiktè a se: 1 * (1-0.033-0.05) * 40% * (1-0.1) = 0.33, ki se pati pwodiktè a nan sikonstans nòmal yo. biwo final bwat 100 milyon RMB pral touche apeprè 33 milyon RMB nan retounen biwo bwat.

Gen yon fòmil senp pou kalkile:

Pwopòsyon envestisman = (kantite lajan envestisman) / (pri fim)

Antisipe pwofi = (Pwedi Box Office) * 33% * (Pwopòsyon envestisman)

 

Pa egzanp :

Si envesti 100,000.00 RMB, pri fim lan se 100 milyon RMB, ak biwo bwat la se 1 milya dola,

Lè sa a, ou ka te resevwa omwen 330,000.00 RMB total finalman.

Tankou anba a:

Montan envestisman ¥ 100,000.00
Pwedi bwat biwo ¥ 1,000,000,000,00
Pri fim ¥ 100,000,000,00

Kalkile kounye a

Pwopòsyon envestisman = (kantite lajan envestisman) / (pri fim)

= 100000/100000000 = 0.1%

Revni antisipe = (Pwedi Box Office) * 33% * (Pwopòsyon envestisman)

= 1000000000 * 33% * 0.1% = 330.000 RMB